Spring til indhold

Brugtbilsforsikring

BASIS

Fra kr. 1.000

Omfatter 4 komponenter.

XTRA

Fra kr. 2.300

Omfatter 14 komponenter.

XTRA+

Fra kr. 3.300

Omfatter 20 komponenter.

BASIS
FORSIKRING

Maks erstatning pr. skade for Autotjek-forsikring er DKK 33.000 inkl. moms.

Autotjek-forsikring ophører når køretøjet når en alder af 17 år eller 300.000 km inden for gyldighedsperioden.

1. Motor

Motorblok, topstykke, alle indven- dige mekaniske komponenter i disse inkl. toppakning.
Alle elektriske motorer for fremdrift.

2. Gearkasse

Alle indvendige elektriske og me- kaniske komponenter i gearkasse.

3. Turbo/Kompressor

Alle elektriske og mekaniske kom- ponenter i turbo og kompressor inkl. styreenhed og ladetryksmåler.

4. Øvrigt

Olie, kølevæske, kølemiddel eller lignende, der skal skiftes i forbind- else med godkendt reparation.

XTRA
FORSIKRING

Maks erstatning pr. skade for Autotjek XTRA er DKK 40.000 inkl. moms.

Autotjek XTRA ophører når køretøjet når en alder af 12 år eller 180.000 km inden for gyldighedsperioden.

1. Motor:

Motorblok, topstykke samt alle indvendige monterede bevægelige dele inklusiv oljepumpe.

2. Tandrem-/kædeskader:

Følgeskader på Motorblok / Top- stykke forårsaget af tandrems eller kæde skader.

3. Udstødningssystem / Emissionssystem:

Luftmasseføler, Lampdasonde, EGR-ventil, Udstødningskøler samt Tankniveaugivere.

4. Kølesystem motor:

Vandpumpe, Thermostat, Ex- pantionstank, Temperaturgiver og Blæsermotoren til Motorkøling.

5. Turbo:

Turbo og Kompressor samt Ladetryks-givere og Turboreguler- ingsventil.

6. Pakninger/lækage:

Toppakning.

7. Brændstofsystem:

Indsprøjtningspumpe, Højtryk- spumpe, Fødepumpe.

8. Motorelektronik:

Motorstyreenhed, Starter, Genera- tor, Tændingskasette, Tændspole, Motortemperaturgiver, Knastaksel- giver og Gearkassegivere, Indsugn- ingsrør, Gasspjæld, Bankesensore, Gløderør og Gløderelæ.

9. Gearkasse:

Gearkassehus samt indvendige monterede bevægelige dele inklu- siv Gearrobot, Mekatronik samt Styreenhed.

10. Kobling:

Mekanisk haveri af Kobling, Dob- beltkobling, Converter, Svinghjul, Hovedcylinder, Slavecylinder og Udrykkerleje.

11. Øvrigt:

Olie, Kølevæske, Kølemiddel eller lignende, der skal skiftes i forbind- else med godkendt reparation.

Komponent omfang for hybrid- og elkøretøjer

12. Elmotor:

Elmotorer for fremdrift.

13. Elektronik:

ECM styreenhed(hovedstyreen- heden for elmotoren). DC/AC inverter og DC/DC konverter.

14. Ladesystem:

Køretøjets ladesystem (Ej ladekabel).

XTRA+
FORSIKRING

Maks erstatning pr. skade for Autotjek XTRA+ er DKK 60.000 inkl. moms.

Autotjek XTRA+ overgår til Autotjek XTRA når køretøjet når en alder af 9 år eller 150.000 km inden for gyldighedsperioden af brugtbilsforsikring.

1. Slutgear/Differentiale

Alle elektriske og mekaniske komponenter.

2. Motorelektronik

Alle elektriske og mekaniske komponenter.

3. Olielækage

Når reparation af lækage kræver demontering af motor, gearkasse eller topstykke.

4. Motor

Alle elektriske og mekaniske komponenter.

5. Kølesystem

Alle elektriske og mekaniske komponenter.

6. Brændstofsystem

Alle elektriske og mekaniske komponenter.

7. Gearkasse

Alle elektriske og mekaniske komponenter.

8. Bremsesystem

Alle elektriske og mekaniske komponenter.

9. Drivaksler

Alle elektriske og mekaniske komponenter.

10. Hjulophæng

Alle elektriske og mekaniske komponenter.

11. Kobling

Alle elektriske og mekaniske komponenter.

12. Elektriske komponenter

Alle elektriske og mekaniske komponenter.

13. Klimaanlæg

Alle elektriske og mekaniske komponenter.

14. Turbo

Alle elektriske og mekaniske komponenter.

15. Styresystem

Alle elektriske og mekaniske komponenter.

16. Sikkerhed

Alle elektriske og mekaniske komponenter.

17. Øvrigt

Elektriske kabler, slanger, wirer, rør, olie, kølervæske eller lignende som skal skiftes i forbindelse med godkendt reparation.

Komponent omfang for hybrid- og elkøretøjer

18. Elmotor:

Elmotorer for fremdrift.

19. Elektronik:

ECM styreenhed(hovedstyreen- heden for elmotoren). DC/AC inverter og DC/DC konverter.

20. Ladesystem:

Køretøjets ladesystem (Ej ladekabel).

Se video om brugtbilforsikring her.